Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Present Training – coaching & Training, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolkomenheden in- of misbruik van- deze website. Gebruikers kunnen derhalve geen rechten ontlenen aan (gedeelten uit) deze website.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Present Training – coaching & Training, is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Present Training – Coaching & Training.

Disclaimer