top of page

Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Present Training – coaching & Training, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolkomenheden in- of misbruik van- deze website. Gebruikers kunnen derhalve geen rechten ontlenen aan (gedeelten uit) deze website.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Present Training – coaching & Training, is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Present Training – Coaching & Training.

Disclaimer

bottom of page